Οδηγός Εγκατάστασης για το ΕΛΤΑ Shipping Costs Calculator

 1. Βεβαιωθείτε ότι το WooCommerce είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στο WordPress.


 2. Μεταβείτε στο Πρόσθετα (Plugins)Νέο πρόσθετο (Add New)Μεταφόρτωση Πρόσθετου (Upload Plugin).


 3. Επιλέξτε το αρχείο .zip με το πρόσθετο και πατήστε το κουμπί Εγκατάσταση τώρα (Install Now).


 4. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση πρόσθετου (Activate Plugin).


 5. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Διεύθυνση Καταστήματος (Store Address) και βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση του καταστήματός σας είναι καταχωρισμένη σωστά. Η διεύθυνση πρέπει να είναι στην Ελλάδα.


 6. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Επιλογές Νομίσματος (Currency options) και βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο νόμισμα είναι Euro (€).


 7. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Φόρος (Tax)Επιλογές Φόρου (Tax Options) και βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σωστά το Υπολογισμός Φόρου Με Βάση Τη (Calculate tax based on) σε Διεύθυνση βάσης καταστήματος (Shop base address).


 8. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Φόρος (Tax)Βασικοί συντελεστές (Standard rates) και βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σωστά το ΦΠΑ σε 24% για την Ελλάδα (κωδικός χώρας GR). Το κουτάκι Αποστολή (Shipping) πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να εφαρμόζεται το ΦΠΑ στα έξοδα αποστολής.


 9. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία εσωτερικού (πόρτα-πόρτα):
  1. Η μεταφορική εταιρία χρεώνει διαφορετικά αποστολές εγγράφων και αποστολές δεμάτων. Εάν έχετε προϊόντα που μπορούν να αποσταλούν σε φάκελο (π.χ. έγγραφα, εντυπα, κ.λπ.), μαρκάρετέ τα με μια αντίστοιχη Κλάση αποστολής (Shipping class). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κλάση αποστολής από το WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Κλάσεις αποστολής (Shipping classes).


  2. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Ελλάδα (Greece).


  3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.


  4. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ΕΛΤΑ Courier Πόρτα-Πόρτα Εσωτερικού (ELTA Courier Domestic) από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).


  5. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ΕΛΤΑ Courier Πόρτα-Πόρτα Εσωτερικού (Delivery with ELTA Courier Domestic).


  6. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.


  7. Επιλέξτε μία από τις υπηρεσίες Πόρτα-Πόρτα (Door to Door), Θυρίδα-Πόρτα (Point to Door) ή Πόρτα-Πόρτα αυθημερόν (Door to Door same day) για αυτή τη μέθοδο αποστολής.


  8. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, τα έξοδα αποστολής θα είναι αυτά που η μεταφορική εταιρία χρεώνει για αποστολή εγγράφων. Διαφορετικά, θα εφαρμόζονται οι χρεώσεις για δέματα.


  9. Επιλέξτε όσες έξτρα υπηρεσίες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, και το κόστος τους θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.


  10. Τέλος, μπορείτε να θέσετε προαιρετικά ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη
   καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 30% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την τιμή -30.


  11. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.


 10. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία FPC για αποστολές προς Κύπρο:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Κύπρος (Cyprus).


  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.


  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ΕΛΤΑ Courier Fast Parcel Cyprus (FPC) από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).


  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ΕΛΤΑ Courier Fast Parcel Cyprus (FPC).


  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.


  6. Επιλέξτε όσες έξτρα υπηρεσίες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, και το κόστος τους θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.


  7. Τέλος, μπορείτε να θέσετε προαιρετικά ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 30% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την τιμή -30.


  8. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Κύπρο.


 11. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία SPM για χώρες του εξωτερικού:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones)Τοποθεσίες που δεν καλύπτονται από τις άλλες σας ζώνες (Locations not covered by your other zones).


  2. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ΕΛΤΑ Courier Special Priority Mail (SPM) από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).


  3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ΕΛΤΑ Courier Special Priority Mail (SPM).


  4. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.


  5. Επιλέξτε μία από τις υπηρεσίες Επίδοση μέχρι τις 9:00 (Dispatch untl 9:00), >Επίδοση μέχρι τις 12:00 (Dispatch untl 12:00), Αεροπορικό (Airline) ή Οικονομικό (Thoroughfare/economy) για αυτή τη μέθοδο αποστολής.


  6. Επιλέξτε όσες έξτρα υπηρεσίες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, και το κόστος τους θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής. Προσοχή: Η υπηρεσία Παράδοση σάββατο (Saturday delivery) ΔΕΝ είναι διαθέσιμη για όλους τους προορισμούς.


  7. Τέλος, μπορείτε να θέσετε προαιρετικά ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 30% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την τιμή -30.


  8. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για τiς υπόλοιπες περιοχές εκτός ζωνών.


 12. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία EMS για χώρες του εξωτερικού:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones)Τοποθεσίες που δεν καλύπτονται από τις άλλες σας ζώνες (Locations not covered by your other zones).


  2. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ΕΛΤΑ Courier Express Mail Service (EMS) από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).


  3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ΕΛΤΑ Courier Express Mail Service (EMS).


  4. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.


  5. Μπορείτε να θέσετε προαιρετικά ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 30% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την τιμή -30.


  6. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για τiς υπόλοιπες περιοχές εκτός ζωνών.


  7. Σημείωση: Εάν έχετε ρυθμίσει την υπηρεσία FPC για αποστολές προς τη ζώνη “Κύπρος”, και επιθυμείτε να παρέχετε παράλληλα και την επιλογή EMS για αποστολές προς Κύπρο, θα πρέπει να ορίσετε την υπηρεσία EMS και για τη ζώνη “Κύπρος”.


 13. Τα παραπάνω βήματα είναι αρκετά ώστε να παρέχετε μία μέθοδο αποστολής στους πελάτες σας για κάθε μία υπηρεσία της ΕΛΤΑ Courier. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες μεθόδους αποστολής στη ζώνη Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο. Η κάθε μέθοδος αποστολής μπορεί να έχει τις δικές της ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να παρέχετε μία μέθοδο για την υπηρεσία Πόρτα-Πόρτα (Door to Door) και μία άλλη για την υπηρεσία Πόρτα-Πόρτα αυθημερόν (Door to Door same day). Ονομάστε την κάθε μέθοδο αποστολής με μια σύντομη περιγραφή που να επιτρέπει στον πελάτη να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στις επιλογές.