Οδηγός Εγκατάστασης για το ACS Shipping Costs Calculator

 1. Βεβαιωθείτε ότι το WooCommerce είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στο WordPress.
 2. Μεταβείτε στο Πρόσθετα (Plugins)Νέο πρόσθετο (Add New)Μεταφόρτωση Πρόσθετου (Upload Plugin).
 3. Επιλέξτε το αρχείο .zip με το πρόσθετο και πατήστε το κουμπί Εγκατάσταση τώρα (Install Now).
 4. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση πρόσθετου (Activate Plugin).
 5. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Διεύθυνση Καταστήματος (Store Address) και βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση του καταστήματός σας είναι καταχωρισμένη σωστά. Η διεύθυνση πρέπει να είναι στην Ελλάδα.
 6. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Επιλογές Νομίσματος (Currency options) και βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο νόμισμα είναι Euro (€).
 7. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Φόρος (Tax)Επιλογές Φόρου (Tax Options) και βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σωστά το Υπολογισμός Φόρου Με Βάση Τη (Calculate tax based on) σε Διεύθυνση βάσης καταστήματος (Shop base address).
 8. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Φόρος (Tax)Βασικοί συντελεστές (Standard rates) και βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σωστά το ΦΠΑ σε 24% για την Ελλάδα (κωδικός χώρας GR). Το κουτάκι Αποστολή (Shipping) πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να εφαρμόζεται το ΦΠΑ στα έξοδα αποστολής.
 9. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία ACS Εσωτερικού Επόμενη Ημέρα Express:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Ελλάδα (Greece).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ACS Εσωτερικού Επόμενη Ημέρα Express (ACS Domestic Next-Day Express) από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ACS Εσωτερικού Επόμενη Ημέρα Express (ACS Domestic Next-Day Express).
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Επιλέξτε μία από τις υπηρεσίες Πόρτα-Πόρτα (Door to Door) ή Θυρίδα-Πόρτα (Point to Door) για αυτή τη μέθοδο αποστολής.
  7. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, αυτό έχει επίπτωση στο όριο της αυτόματης ασφάλισης (Basic).
  8. Επιλέξτε όσες έξτρα υπηρεσίες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε (Αντικαταβολή, Παράδοση Σάββατο, κλπ), και το κόστος τους θα υπολογίζεται και θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.
  9. Επιλέξτε μία μέθοδο ασφάλισης ανάμεσα στις επιλογές Basic, Full, ή Business. Όταν η αυτόματη ασφάλιση (Basic) μπορεί να καλύψει όλη την αξία της αποστολής, δεν εφαρμόζεται επιπλέον ασφάλιση. Σε περίπτωση που επιλέξετε Business ασφάλιση, θα πρέπει να ορίσετε τα προϊόντα που είναι Κινητά, Λοιπά Ηλεκτρονικά Είδη, ή Κάρτες Χρόνου Ομιλίας Τηλεφωνίας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε από τη διαχειριστική σελίδα του κάθε προϊόντος.
  10. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 5.5% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την αρνητική τιμή -5.5.
  11. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  12. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 10. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία ACS Εσωτερικού Επόμενη Ημέρα Combo Express:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Ελλάδα (Greece).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ACS Εσωτερικού Επόμενη Ημέρα Combo Express από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ACS Εσωτερικού Επόμενη Ημέρα Combo Express (ACS Domestic Next Day Combo Express).
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, αυτό έχει επίπτωση στο όριο της αυτόματης ασφάλισης (Basic), και στη συσκευασία που θα χρεωθεί (φάκελος).
  7. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε συσκευασία για φυάλη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σωστά τις διαστάσεις και το βάρος του κάθε προϊόντος που θέλετε να μπορεί να αποσταλλεί σαν φιάλη. Αυτό επιτρέπει στο πρόσθετο να χρεώσει τη σωστή συσκευασία στην κάθε περίπτωση.
  8. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προϊόντα στο καλάθι που δε μπορούν να τοποθετηθούν σε φάκελο ή σε συσκευασία για φυάλη, θα τοποθετηθούν στο μικρότερο κουτί που τα χωράει όλα πακεταρισμένα. Στις λεπτομέρειες της παραγγελίας θα μπορείτε να δείτε ποιές συσκευασίες χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί το κόστος της αποστολής. Το κόστος θα περιλαμβάνει Πρόσθετη υπηρεσία συσκευασίας και Προμήθεια συσκευασίας έτσι όπως ορίζονται αυτές στον τιμοκατάλογο της ACS. Εάν πέραν των εγγράφων και των φυαλών, τα υπόλοιπα αντικείμενα δεν χωρούν στο μεγαλύτερο διαθέσιμο κουτί, η μέθοδος αποστολής δεν θα είναι διαθέσιμη στον πελάτη.
  9. Επιλέξτε όσες από τις έξτρα υπηρεσίες θέλετε να εφαρμοστούν (Αντικαταβολή, Παράδοση Σάββατο, κλπ), και το κόστος τους θα υπολογίζεται και θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.
  10. Επιλέξτε μία μέθοδο ασφάλισης ανάμεσα στις επιλογές Basic, Full, ή Business. Όταν η αυτόματη ασφάλιση (Basic) μπορεί να καλύψει όλη την αξία της αποστολής, δεν εφαρμόζεται επιπλέον ασφάλιση. Σε περίπτωση που επιλέξετε Business ασφάλιση, θα πρέπει να ορίσετε τα προϊόντα που είναι Κινητά, Λοιπά Ηλεκτρονικά Είδη, ή Κάρτες Χρόνου Ομιλίας Τηλεφωνίας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε από τη διαχειριστική σελίδα του κάθε προϊόντος.
  11. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 5.5% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την αρνητική τιμή -5.5.
  12. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  13. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 11. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία ACS Εσωτερικού Αυθημερόν Express:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Ελλάδα (Greece).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ACS Εσωτερικού Αυθημερόν Express (ACS Domestic Same-Day Express) από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ACS Εσωτερικού Αυθημερόν Express (ACS Domestic Same-Day Express).
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Αποστολές στη Ζώνη Δ Αττικής, στη Ζώνη Γ Θεσσαλονίκης και από πόλη σε πόλη απαιτούν προ-συνεννόηση με την εταιρία. Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπεται η αποστολή σε κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. Εάν η αποστολή του πελάτη αφορά μία από αυτές τις περιπτώσεις που δέν έχετε ενεργοποιήσετε, η επιλογή για αποστολή επόμενης μέρας δεν θα εμφανίζεται.
  7. Επιλέξτε όσες από τις έξτρα υπηρεσίες θέλετε να εφαρμοστούν (Αντικαταβολή, Παράδοση Σάββατο, SMS info), και το κόστος τους θα υπολογίζεται και θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.
  8. Επιλέξτε εάν θα επιτρέπεται η χρήση αυτοκινήτου εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή, σε περιπτώσεις που η αποστολή απαιτεί χρήση αυτοκινήτου, θα χρεώνεται και η χρήση αυτοκινήτου. Αν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή, σε περιπτώσεις που απαιτείται η χρήση αυτοκινήτου, η επιλογή για αποστολή επόμενης μέρας δεν θα εμφανίζεται.
  9. Επιλέξτε μία μέθοδο ασφάλισης ανάμεσα στις επιλογές Basic, Full, ή Business. Όταν η αυτόματη ασφάλιση (Basic) μπορεί να καλύψει όλη την αξία της αποστολής, δεν εφαρμόζεται επιπλέον ασφάλιση. Σε περίπτωση που επιλέξετε Business ασφάλιση, θα πρέπει να ορίσετε τα προϊόντα που είναι Κινητά, Λοιπά Ηλεκτρονικά Είδη, ή Κάρτες Χρόνου Ομιλίας Τηλεφωνίας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε από τη διαχειριστική σελίδα του κάθε προϊόντος.
  10. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, αυτό έχει επίπτωση στο όριο αυτόματης ασφάλισης (Basic).
  11. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 5.5% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την αρνητική τιμή -5.5.
  12. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  13. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 12. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία ACS Cyprus (EC) Economy:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Κύπρος (Κύπρος).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ACS Cyprus (EC) Economy από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ACS Cyprus (EC) Economy.
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Επιλέξτε εάν θέλετε τις υπηρεσίες ACS Info Sender (email) ή ACS Info Receiver (sms/viber/email).
  7. Επιλέξτε εάν θέλετε την υπηρεσία Άμεση παράδοση στις ΔΠ περιοχές Κύπρου. Αν επιλεγεί, η επιπλέον χρέωση θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που η αποστολή είναι προς δυσπρόσιτη περιοχή Κύπρου.
  8. Επιλέξτε μία μέθοδο ασφάλισης ανάμεσα στις επιλογές Basic, ή Full. Όταν η αυτόματη ασφάλιση (Basic) μπορεί να καλύψει όλη την αξία της αποστολής, δεν εφαρμόζεται επιπλέον ασφάλιση.
  9. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 5.5% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την αρνητική τιμή -5.5.
  10. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  11. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 13. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία ACS NET Express:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στις περιοχές Κύπρος (Cyprus), Βουλγαρία (Bulgaria), Αλβανία (Albania).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ACS NET Express από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ACS NET Express.
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, αυτό έχει επίπτωση στο όριο αυτόματης ασφάλισης και ενδέχεται να έχει επίπτωση στο κόστος αποστολής.
  7. Επιλέξτε εάν θέλετε την υπηρεσία Άμεση παράδοση στις ΔΠ περιοχές Κύπρου. Αν επιλεγεί, η επιπλέον χρέωση θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που η αποστολή είναι προς δυσπρόσιτη περιοχή Κύπρου.
  8. Επιλέξτε μία μέθοδο ασφάλισης ανάμεσα στις επιλογές Basic, Full, ή Business. Όταν η αυτόματη ασφάλιση (Basic) μπορεί να καλύψει όλη την αξία της αποστολής, δεν εφαρμόζεται επιπλέον ασφάλιση. Σε περίπτωση που επιλέξετε Business ασφάλιση, θα πρέπει να ορίσετε τα προϊόντα που είναι Κινητά, Λοιπά Ηλεκτρονικά Είδη, ή Κάρτες Χρόνου Ομιλίας Τηλεφωνίας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε από τη διαχειριστική σελίδα του κάθε προϊόντος.
  9. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 5.5% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την αρνητική τιμή -5.5.
  10. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  11. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 14. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία ACS Europe 5 (GLS):
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Ευρώπη (Europe).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ACS Europe 5 (GLS) από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ACS Europe 5 (GLS).
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, αυτό ενδέχεται να έχει επίπτωση στο κόστος αποστολής.
  7. Επιλέξτε μία μέθοδο ασφάλισης ανάμεσα στις επιλογές Basic, ή Full. Όταν η αυτόματη ασφάλιση (Basic) μπορεί να καλύψει όλη την αξία της αποστολής, δεν εφαρμόζεται επιπλέον ασφάλιση.
  8. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 5.5% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την αρνητική τιμή -5.5.
  9. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  10. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 15. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία ACS EU Economy:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Ευρώπη (Europe).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ACS EU Economy από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ACS EU Economy.
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Επιλέξτε εάν θέλετε την υπηρεσία ACS Info Sender (email).
  7. Επιλέξτε μία μέθοδο ασφάλισης ανάμεσα στις επιλογές Basic, ή Full. Όταν η αυτόματη ασφάλιση (Basic) μπορεί να καλύψει όλη την αξία της αποστολής, δεν εφαρμόζεται επιπλέον ασφάλιση.
  8. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 5.5% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την αρνητική τιμή -5.5.
  9. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  10. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 16. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία ACS World Express:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerceΡυθμίσεις (Settings)Αποστολή (Shipping)Ζώνες αποστολής (Shipping zones)Τοποθεσίες που δεν καλύπτονται από τις άλλες σας ζώνες (Locations not covered by your other zones).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε ACS World express από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής ACS World Express.
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, αυτό ενδέχεται να έχει επίπτωση στο κόστος αποστολής.
  7. Επιλέξτε εάν θέλετε την υπηρεσία Εγγυημένη παράδοση.
  8. Επιλέξτε μία μέθοδο ασφάλισης ανάμεσα στις επιλογές Basic, ή Full. Όταν η αυτόματη ασφάλιση (Basic) μπορεί να καλύψει όλη την αξία της αποστολής, δεν εφαρμόζεται επιπλέον ασφάλιση.
  9. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 5.5% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την αρνητική τιμή -5.5.
  10. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  11. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 17. Τα παραπάνω βήματα είναι αρκετά ώστε να παρέχετε μία μέθοδο αποστολής στους πελάτες σας για κάθε μία υπηρεσία της ACS. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες μεθόδους αποστολής με τον ίδιο τρόπο. Η κάθε μέθοδος αποστολής μπορεί να έχει τις δικές της ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να παρέχετε μία μέθοδο αποστολής για την υπηρεσία Εσωτερικού Express – Επόμενη Ημέρα, και μία άλλη μέθοδο αποστολής για την ίδια υπηρεσία, αλλά με Full ασφάλιση αντί για Basic. Ονομάστε την κάθε μέθοδο αποστολής με μια σύντομη περιγραφή που να επιτρέπει στον πελάτη να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στις επιλογές.