Οδηγός Εγκατάστασης για το Speedex Shipping Costs Calculator

 1. Βεβαιωθείτε ότι το WooCommerce είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στο WordPress.
 2. Μεταβείτε στο Πρόσθετα (Plugins) → Νέο πρόσθετο (Add New) → Μεταφόρτωση Πρόσθετου (Upload Plugin).
 3. Επιλέξτε το αρχείο .zip με το πρόσθετο και πατήστε το κουμπί Εγκατάσταση τώρα (Install Now).
 4. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση πρόσθετου (Activate Plugin).
 5. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Διεύθυνση Καταστήματος (Store Address) και βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση του καταστήματός σας είναι καταχωρισμένη σωστά. Η διεύθυνση πρέπει να είναι στην Ελλάδα.
 6. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Επιλογές Νομίσματος (Currency options) και βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο νόμισμα είναι Euro (€).
 7. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Φόρος (Tax) → Επιλογές Φόρου (Tax Options) και βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σωστά το Υπολογισμός Φόρου Με Βάση Τη (Calculate tax based on) σε Διεύθυνση βάσης καταστήματος (Shop base address).
 8. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Φόρος (Tax) → Βασικοί συντελεστές (Standard rates) και βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σωστά το ΦΠΑ σε 24% για την Ελλάδα (κωδικός χώρας GR). Το κουτάκι Αποστολή (Shipping) πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να εφαρμόζεται το ΦΠΑ στα έξοδα αποστολής.
 9. Η μέγιστη ασφάλιση αποστολών Speedex, καθώς και κάποιες άλλες τιμές ορίζονται σε δολλάρια (USD), ενώ οι υπολογισμοί κόστους γίνονται σε ευρώ (EUR). Για αυτό το λόγο, καλό είναι να εισάγετε την ισοτημία Ευρώ-Δολλάριο (EURUSD):
  1. Εγγραφείτε στην υπηρεσία fixer.io, επιλέγοντας το δωρεάν πλάνο. Η υπηρεσία αυτή θα σας δώσει μετά την εγγραφή ένα κλειδί (API key) με το οποίο το πρόσθετο μπορεί να ενημερώνεται για την πιο πρόσφατη ισοτιμία συναλλάγματος.
  2. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Αποστολή (Shipping) → Υπολογιστής Κόστους Μεταφορικών Speedex Courier για WooCommerce.
  3. Εισάγετε το κλειδί (API key) στο πεδίο Κλειδί για fixer.io API (Fixer.io API key). Μη συμπληρώσετε την ισοτημία συναλλάγματος, καθώς αυτή θα ενημερωθεί αυτόματα. Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  4. (Εάν για κάποιο λόγο δεν θέλετε ή δε μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία fixer.io, τότε και μόνο τότε, εισάγετε την ισοτημία συναλλάγματος στο πεδίο Ισοτιμία συναλλάγματος EURUSD (EURUSD exchange rate) και πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes). Θα πρέπει να φροντίσετε η τιμή να παραμένει ενήμερη μέσα στο χρόνο.)
 10. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία εσωτερικού επόμενης μέρας:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Αποστολή (Shipping) → Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Ελλάδα (Greece).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε Speedex Εσωτερικού (Speedex Domestic Next-Day) από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής Speedex Εσωτερικού (Delivery with Speedex Domestic Next-Day).
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Επιλέξτε μία από τις υπηρεσίες Πόρτα-Πόρτα (Door to Door) ή Θυρίδα-Πόρτα (Point to Door) για αυτή τη μέθοδο αποστολής.
  7. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, αυτό έχει επίπτωση στο όριο αυτόματης ασφάλισης.
  8. Επιλέξτε όσες έξτρα υπηρεσίες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε (Αντικαταβολή, Παράδοση Σάββατο, κλπ), και το κόστος τους θα υπολογίζεται και θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.
  9. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 30% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την τιμή -30.
  10. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  11. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes)για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 11. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία εσωτερικού αυθημερόν:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Αποστολή (Shipping) → Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στην περιοχή Ελλάδα (Greece).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε Speedex Εσωτερικού (Speedex Domestic Same Day) από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής Speedex Εσωτερικού Αυθημερόν (Delivery with Speedex Domestic Same Day).
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, αυτό έχει επίπτωση στο όριο αυτόματης ασφάλισης.
  7. Επιλέξτε όσες έξτρα υπηρεσίες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε (Αντικαταβολή, Παράδοση Σάββατο, κλπ), και το κόστος τους θα υπολογίζεται και θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.
  8. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 30% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την τιμή -30.
  9. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  10. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes)για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 12. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία Balkans & Cyprus Economy:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Αποστολή (Shipping) → Ζώνες αποστολής (Shipping zones). Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια ζώνη που να αντιστοιχεί στις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος.
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε Speedex Balkan & Cyprus από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής Speedex Balkan & Cyprus.
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ανήκουν σε αυτή την κλάση ή κλάσεις, αυτό έχει επίπτωση στο όριο αυτόματης ασφάλισης.
  7. Επιλέξτε τις έξτρα υπηρεσίες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε (Αντικαταβολή, Πρόσθετη Ασφάλιση), και το κόστος τους θα υπολογίζεται και θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.
  8. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 30% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την τιμή -30.
  9. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  10. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes)για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 13. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία Europe Economy:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Αποστολή (Shipping) → Ζώνες αποστολής (Shipping zones) → Τοποθεσίες που δεν καλύπτονται από τις άλλες σας ζώνες (Locations not covered by your other zones).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε Speedex Europe Economy από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής Speedex Europe Economy.
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Επιλέξτε όσες έξτρα υπηρεσίες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε (Αντικαταβολή, Παράδοση Σάββατο, Πρόσθετη ασφάλιση), και το κόστος τους θα υπολογίζεται και θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.
  7. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 30% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την τιμή -30.
  8. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  9. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes)για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 14. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία Europe Express:
  1. Μεταβείτε στο WooCommerce → Ρυθμίσεις (Settings) → Αποστολή (Shipping) → Ζώνες αποστολής (Shipping zones) → Τοποθεσίες που δεν καλύπτονται από τις άλλες σας ζώνες (Locations not covered by your other zones).
  2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method) και επιλέξτε Speedex Europe Express από τη λίστα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη μεθόδου αποστολής (Add Shipping Method).
  4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία που βρίσκεται κάτω από τη νέα μέθοδο αποστολής Speedex Europe Express.
  5. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στους πελάτες για αυτή την μέθοδο αποστολής.
  6. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλάσεις αποστολής που αντιστοιχούν σε προϊόντα που χωρούν σε φάκελο Ή σε προϊόντα που είναι έγγραφα. Εάν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι είναι έγγραφα Ή χωρούν σε φάκελο, αυτό έχει επίπτωση στο όριο αυτόματης ασφάλισης. Επίσης, σε αυτή τη μέθοδο αποστολής, διαφορετικές τιμές ισχύουν για έγγραφα, φακέλους, και δέματα.
  7. Επιλέξτε όσες έξτρα υπηρεσίες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε (Αντικαταβολή, Παράδοση Σάββατο, Πρόσθετη ασφάλιση), και το κόστος τους θα υπολογίζεται και θα προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα αυτής της μεθόδου αποστολής.
  8. Προαιρετικά, μπορείτε να θέσετε ένα Ποσοστό ιδιοκτήτη καταστήματος (Shop owner fee). Τα συνολικά έξοδα θα πολλαπλασιαστούν με αυτό το ποσοστό. Π.χ., για να προσθέσετε 2.5% στο σύνολο των εξόδων αποστολής, εισάγετε 2.5, ενώ εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια έκπτωση 30% στο κόστος, μπορείτε να θέσετε την τιμή -30.
  9. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε μια αξία σε ευρώ, τέτοια ώστε αν το συνολικό κόστος των προϊόντων την υπερβεί, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν.
  10. Όταν βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν καταχωριστεί σωστά, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να καταχωριστούν οι ρυθμίσεις της μεθόδου αποστολής, και άλλη μια φορά στο άλλο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes)για να καταχωριστούν όλες οι μέθοδοι αποστολής στη ζώνη για την Ελλάδα.
 15. Τα παραπάνω βήματα είναι αρκετά ώστε να παρέχετε μία μέθοδο αποστολής στους πελάτες σας για κάθε μία υπηρεσία της Speedex Courier. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες μεθόδους αποστολής με τον ίδιο τρόπο. Η κάθε μέθοδος αποστολής μπορεί να έχει τις δικές της ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να παρέχετε μία μέθοδο αποστολής για την υπηρεσία Europe Economy, και μία άλλη μέθοδο αποστολής για την ίδια υπηρεσία, αλλά με έξτρα ασφάλιση. Ονομάστε την κάθε μέθοδο αποστολής με μια σύντομη περιγραφή που να επιτρέπει στον πελάτη να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στις επιλογές.