Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου αφορά τον ιστότοπο shipping-calculators.gr και περιγράφει τον τρόπο που συλλεγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των συνδρομητών του ιστότοπου.

Προσωπικά δεδομένα

Ως “προσωπικά δεδομένα” θεωρούνται τα στοιχεία που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλα τα είδη στοιχείων που προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα ένα άτομο, όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις email, τηλεφωνικούς αριθμούς κ.λπ.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα εντός της ΕΕ. Οι δραστηριότητές μας διέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Γενική Προστασία των Δεδομένων (“GDPR”), ο οποίος αποτελεί άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Το GDPR προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε προσωπικά δεδομένα για τη λειτουργία και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας μας, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με το GDPR. Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για συγκεκριμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό ή για σκοπό που απαιτείται από το νόμο στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Συγκεντρώνουμε κυρίως προσωπικά δεδομένα όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου, ΑΦΜ. Όταν καταχωρείτε τα στοιχεία αυτά στον ιστότοπό μας, αυτά αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστότοπου. Η βάση δεδομένων του ιστότοπου βρίσκεται σε εξυπηρετητή που νοικιαζουμε απο πάροχο φιλοξενίας ιστοσελίδων και στον οποίο έχουμε αποκλειστική πρόσβαση.

Όταν σας ζητείται να καταχωρήσετε τον αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας, αυτός δεν αποστέλλεται ή αποθηκεύεται σε εξυπηρετητή που ελέγχουμε εμείς, αλλά διαχειρίζεται από συνεργάτες μας οι οποίοι ακολουθούν το διεθνές πρότυπο PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός, το CCV και η ημερομηνία λήξης βρίσκονται σε εξυπηρετητές με σημαντικά αυξημένη ασφάλεια. Τα υπόλοιπα στοιχεία πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, του e-mail σας και της διεύθυνσης χρέωσης, αποστέλλονται στον ιστότοπό μας από αυτούς τους ασφαλείς εξυπηρετητές και χρησιμοποιούνται για να ενημερωθεί η κατάσταση των συνδρομών σας μετά από κάθε πληρωμή ή ανάκληση πληρωμής.

Τέλος, σας δίνεται η δυνατότητα να καταθέσετε ερωτήσεις, αιτήματα τεχνικής υποστήριξης, ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με το λογισμικό που παρέχεται στον ιστότοπό μας. Αυτό το περιεχόμενο αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του ιστότοπού μας και γίνεται διαθέσιμο σε εμάς και άλλους επισκέπτες ή συνδρομητές στον ιστότοπό μας.

Ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων

Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

  • αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,
  • αν πρόκειται για σκοπό που συνδέεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,
  • εάν είναι απαραίτητο για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση της συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας,
  • εάν απαιτείται λόγω νομικής υποχρέωσης, διοικητικής ή δικαστικής εντολής,
  • εάν απαιτείται για την περάτωση ή την προστασία νομικών αιτημάτων ή για την υπεράσπιση δικαστικών αγωγών,
  • εάν απαιτείται για την ανταπόκριση σε νόμιμα αιτήματα των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου,
  • εάν εξυπηρετεί την πρόληψη της κατάχρησης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, όπως εσκεμμένες επιθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους με σκοπό να τους επιτρέψουμε να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε εσάς.

Περιστασιακά συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες και επαγγελματικούς συνεταίρους μέσα και έξω από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προκειμένου να μας εκπροσωπήσουν, παραδείγματος χάρη σε νομικές διαδικασίες, ή με εταιρείες τεχνολογίας για την επεξεργασία και παράδοση συστημάτων και πληροφοριών που βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και σε αυτές τις περιπτώσεις μοιραζόμαστε με αυτούς απαραίτητες πληροφορίες.

Ασφάλεια επεξεργασίας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων μας είναι πολύ σημαντική. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια, θα εφαρμόζουμε και θα διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά, γενικά αποδεκτά πρότυπα και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία συνεπάγεται τη μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύου και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας. Μπορείτε να κατευθύνετε όλες σας τις ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στο e-mail: info@shipping-calculators.gr

Τα δικαιώματά σας στην προστασία δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους καθώς και να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Για να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε ενημερωμένα τα προσωπικά σας δεδομένα, σας συμβουλεύουμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναντιστοιχίες. Για να δείτε και/ή να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ή για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πόσο χρονικό διάστημα σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή αν έχετε άλλες απορίες σχετικά με την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή αν θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το αν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό τρίτου, οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με το e-mail: info@shipping-calculators.gr. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Παραβίαση απορρήτου προσωπικών δεδομένων

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Χρήση cookies

Ο ιστότοπος και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη και για να αναλύσουν τάσεις, να διαχειριστούν τον ιστότοπο, να παρακολουθήσουν την περιήγηση των χρηστών στο ιστότοπο και για να συγκεντρώσουν δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τη βάση των χρηστών μας ως σύνολο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας για να παρακολουθούν τη χρήση σας και να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας. Τα cookies μας δεν περιέχουν στοιχεία που επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση ατόμων. Συγκεντρώνουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση cookies και τεχνολογιών παρακολούθησης όπως: διευθύνσεις IP, το είδος του προγράμματος περιήγησης, την υπηρεσία παροχής Internet (ISP), σελίδες παραπομπής/εξόδου, αρχεία που εμφανίζονται στον ιστότοπο μας (π.χ. σελίδες HTML, γραφικά), λειτουργικό σύστημα, σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας και/ή πληροφορίες περιήγησης για την ανάλυση των τάσεων στο σύνολο και τη διαχείριση του δικτυακού τόπου. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης, αλλά εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του ιστότοπού μας, και ιδιαίτερα όσες σχετίζονται με τις συνδρομητικές υπηρεσίες που παρέχονται, ενδέχεται να μην λειτουργούν.